     
           24 

   2014-12-21                 

  24                        24     
1  1987         27   
2                               
3                                         
4                
5                       3000      
6                1950       29                                      
7                 1988                      25              
8                               
9                    2010        
10  2011  2012                          
11  2006   19                              12  2011        50                 
13                                                                     
14  2013                 
15            2011                                     
16                             
17  2008                                
18 “ДЦС-3 ХХК”, “Химон констракшн”   
                         
19                  
20                                        
21                
22                                                                   
23            200                  
24                               

 24          

           24 
           24 
           24 
           24 
           24 
    
         
         
        
   20     
           
              
               
        
       
               
  
       
2015      
       
        
           
    
            
       16       
        
           
         
京ICP备14040295-7号
                               
               